Tore B. Krudtaa og de høyreekstreme konspiranoide

Øivind Bergh, 18.6.2013, oppdatert 25.6.2013

Tore B. Krudtaa har profilert seg som ivrig vaksinemotstander og motstander av bruk av genmodifiserte organismer i enhver sammenheng. Han driver bl.a. nettstedet Monsanto.no som primært motarbeider firmaet  det amerikanske Monsanto, en stor aktør på verdensmarkedet innen arbeid med genmodifiserte organismer i landbruket.

For tiden poster  han debattinnlegg ”overalt” med påstander om at han ikke står for høyreekstreme meninger. Mer enn det han truer en rekke steder med å ”anmelde” personer (i praksis meg) for at jeg likevel er av en slik oppfatning om deler av tankegodset hans, og attpåtil skriver litt om det. Jeg har gjort en interessant observasjon de siste ukene: hvis jeg poster et debattinnlegg tar det noen få dager, så er Krudtaa der med en lang tirade om hvor forferdelig jeg er. Ikke at det gjør meg noe videre – men det er altså et paradeeksempel på dette som det høyreekstreme ”Lyskilde”-miljøet kaller ”cyberstalking”. Det er vel et tidsspørsmål før Krudtaa engasjerer seg på motstandersiden i mitt yndlingsemne – bergenske bybanedebatter. Skjønt, foreløpig går det i netthat og ekstremisme.

Utløsende årsak er visstnok at jeg har nevnt hans navn i en blogg – ”ytre høyre med grov persontrakassering på nett”. Nå har vi ytringsfrihet i Norge, og påstander om høyreekstremisme – og motytringer mot dem – og mot dem igjen – er godt beskyttet av lovverket. Derfor tar jeg ikke trusler om ”anmeldelser” på et slikt grunnlag særlig høytidelig. Men siden Krudtaa er en svært aktiv skribent, kan det være vel verdt å se nærmere på aktiviteten hans.

Her er litt av Krudtaas skriverier, som respons på et nyhetsoppslag som bl.a. omhandlet en sak jeg var involvert i:

Skjermbilde 2013-06-12 kl. 08.13.09

Denne skjermdumpen viser en politisk ytring, som Krudtaa faktisk har lov til å komme med, selv om formen er temmelig stygg. Faktisk, kjære leser, den bloggposten du leser akkurat nå er et tilsvar til denne og liknende ytringer – som jeg på samme måte har (grunnlovsfestet) lov til å komme med. Ord som ”løgn” blir oftest feil i en slik kontekst, så jeg vil heller bruke det gode norske ordet ”vrøvl” om Krudtaas påstander.

Vrøvl 1: ”Krudtaa er ikke høyreekstrem”

Svar: Krudtaa er et svært aktivt medlem av Facebook-gruppa til det høyreekstreme ”Norgespartiet”. Dette er et lite miniparti, som aldri har klart å skaffe nok underskrifter til å stille til valg. Det har mange til dels ekstreme standpunkter. Noen av dem hører hjemme på ytterste, brune fløy, med sterk nasjonalisme og motstand mot internasjonale samarbeid og ”globalister”. Partiet er dominert av barnevernshatere, motstandere av ”det etablerte” i sin alminnelighet, og Arbeiderpartiet i særdeleshet. Partiet har også profilerte vaksinehatere, dommerforsikrings-aktivister og liknende i sine rekker. De betrakter den nylig Grunnnlovsendringen om endring i Den norske kirkes statstilknytning som statskupp, men de mener også at Stortinget av 1936, som satt helt til 1945 av historiske grunner (krigen gjorde nye valg umulig) – så alle andre Storting i ettertid er også ulovlige, ifølge partiet. At grunnlovsendringer vedtas i to på hverandre følgende Storting med valg imellom gjør ingen forskjell for Norgespartiet, de mener at slike endringer er ”ulovlige” og ”udemokratiske”.  Deres oppheng i den opprinnelige Grunnloven fra 1814 og dens “uforanderlighet”  er faktisk så sterkt at lederen, Lars Rønbeck og tillitsvalgte May-Harriet Seppola  nylig ikke ville svare på om de vil gjeninnføre den opprinnelige paragraf 2 “Jøder  og Jesuitter haver ikke adgang til Riget”.  Man kan derfor lure på om partiet ønsker å deportere den norske jødiske befolkningen. De har en interessant mening om direkte-demokrati (de vil ha folkeavstemninger om alt mulig). Akkurat den siste oppfatningen skal jeg forsåvidt ikke rubrisere som høyreekstrem. Krudtaa selv, og Norgespartiet vil, som de aller fleste ekstremister, sikkert protestere heftig på å bli plassert på ytterste høyre fløy. Partiet anerkjenner faktisk ikke høyre-venstre-aksen. Akkurat det velger jeg å ignorere, ganske enkelt fordi de aller fleste med nøytralt ståsted som har giddet å analysere dette minipartiet påpeker høy grad av sammenfall med vanlige ytre-høyre-meninger. De har lov til å protestere på min kategorisering så mye de orker, uten at jeg tror særlig mange vil bry seg. Norgespartiet har også underfundige artikler om konspirasjonsteorier som “Chemtrails” – troen på at myndighetene kontrollerer tankene våre ved hjelp av kjemikalier som slippes ut fra fly – det vi andre tror er kondensstriper…Krudtaa har et chemtrail/contrail-bilde som bakgrunnsbilde på sin Facebook-profil.

Skjermbilde 2013-06-18 kl. 00.22.35

Nyhettsspeilet har chemtrails som ett av sine yndlingsemner, og betrakter dette som en realitet., som et skjult angrep på befolkningen som har funnet sted i lang tid.  En av nettstedets mest populære artikler stiller krav om at disse utslippene må stanses 

Vrøvl 2: ”De andre som er omtalt i artikkelen har ikke fremmet høyreekstreme påstander”.

Den ene jeg nevner er Tore W. Tvedt, den pensjonerte lederen av det nynazistiske Vigrid. Å la være å kalle ham høyreekstrem ville være absurd. Det eneste positive jeg kan si om Tvedt er at han antakelig selv ville bli rasende om jeg lot være å kalle ham nynazist og høyreekstrem. Han er i så måte en ærlig kar, Tvedt, det skal han virkelig ha.

Ronny Alte er leder av minipartiet Norges FrihetsParti, og tidligere leder av Norwegian Defence League. Unni Anita Iversen har tillitsverv i partiet (nettmoderator for Alte, og moderator i flere Facebook-grupper med tilknytning til partiet). Rolf Erik Hanssen er medlem av partiets Facebook-gruppe. Å la være å kalle dette partiet høyreekstremt ville også være absurd i en norsk politisk kontekst. Partiet er strerkt ”islamkritisk” – eller muslimfiendtlig som jeg foretrekker å kalle det, og har for øvrig meninger til høyre for FrP, omtrent som Demokratene. Partimedlemmene må selvsagt få lov til å protestere på slik kategorisering, men vi andre har ingen plikt til å gidde å høre på dem.

Den siste personen jeg har nevnt, Jarle Johansen, leder ”facebook-menigheten” Protestantisk Union Opus Dei, og er også en av Nyhetsspeilets mest profilerte forfattere. Johansen opererer med  ”Nordisk-Israel”-teologien. Han mener (det er utrolig, men er helt sant!) at nordmenn er etterkommere av en av Israels ”tapte stammer, mens det folket vi andre kaller ”jøder” egentilg er ”falske jøder” (han bruker det uttrykket!). Han mener at de er et mongolsk folk, ”khazarer” Denne troen har sine røtter i gamle dokumenter som faktisk eksisterer – det var populært hos fint folk i høymiddelalderen å knytte sin slektsgranskning til fint folk fra Det Gamle Testamentet, gjerne like tilbake til Adam og Eva. For de som kjenner (den høyst oppdiktede) historien i ”Da Vinci-koden” vil det demre noe her. Forfatteren brukte gamle myter til å konstruere en nåtidig familie med etterkommere av Jesus og Maria Magdalena, og disse mytene er på mange måter beslektet med de som Nordisk-Israel refererer til. For alle som er glade i “Last Night of the Proms” kan vi minne om den mektige og vakre hymnen “Jerusalem” av C.H.H. Parry til tekst av William Blake Teksten går ut på å bygge et nytt jerusalem på Englands jord – og har en mystisk tilknytning til denne gamle mytologien. Denne skikken var vanlig i skotske kongsætter, men den har forgreninger til Norge også.  Hårfagreætten stammet jo ifølge sagaene fra den norrøne gudelæren, og opptil flere datidige myteskapere gjorde elegante sprang over til Det Gamle Testamente.  I dag har vi selvfølgelig rikelig historisk og genetisk grunnlagskunnskap til å fastslå at slike slektshistorier er løgn og forbannet dikt, men Johansen har likevel samlet en menighet som faktisk tror på dette, og den omfatter mange kjente profiler fra nettstedene Nyhetsspeilet og Lyskilden.

Siden menigheten selv på ramme alvor tror at de er jøder, vil de protestere heftig på å bli kalt antisemitter. Siden alle vi andre  – med for å si det diplomatisk – solid faktagrunnlag – benekter at Johansens menighet er jøder i etnisk eller religiøs forstand, men i stedet anerkjenner og respekterer en bestemt etnisk og religiøs gruppe som jøder – en gruppe Johansen omtaler foraktfullt som ”falske jøder” – nøler jeg ikke med å fastslå at Johansen og kretsen rundt ham er blant Norges mest rabiate antisemitter. En av Johansens artikler i vår var så ekstrem -også mot meg personlig – at jeg selv omtalte ham som ”ravende gal” – noe jeg fortsatt står ved. Artikkelen er nå slettet. Flere skribenter på det høyreekstreme konspirasjonsnettstedet Nyhetsspeilet deler dessverre store deler av Johansens tankegods. Nettstedet har grove antisemittiske og Holocaustfornektende artikler Det gir grunnlag for å karakterisere Nyhetsspeilet som kanskje det viktigste antisemittiske miljøet i Norge. Intens motstand mot katolisismen er også typisk for både Nyhetsspeilet og Norgespartiet. Per Vidar Johansen, svært aktiv på begge disse nettstedene, mener på ramme alvor at Vatikanet er styrt av disse “falske jødene”, og at Vatikanet, via jesuittene, står bak både kommunismen og Islam (!). Hvis du, kjære leser, mener at dette er ravende galskap, kan jeg betro deg at jeg er fullstendig enig.

Merk at de jeg nevner er svært forskjellige. Tvedt har neppe noe med noen av de andre å gjøre, men hans antisemittisme er minst i samme divisjon som Johansens. Alte, Iversen og til dels Hanssen samarbeider mye, Krudtaa har i hvert fall en kontaktflate med Iversen og Hanssen på nettstedet Kilden (tidligere Lyskilden) – der begge er opptatt av helse- og miljøstoff. Hanssen og Krudtaa skriver begge på ”Nyhetsspeilet”, Krudtaa lenker i tillegg til Nyhetsspeilet også til Johansens antisemittiske nettsted, “Riksavisen”, som også promoterer Hanssens vaksinekritiske bok.Skjermbilde 2013-06-25 kl. 22.50.23

For ordens skyld, da Krudtaa lenket opp denne posten (Nordlys, 21.6.13) så forsiden på RIksavisen slik ut som under. Leseren kan selv vurdere den politiske klokskapen Krudtaa utviser ved å bruke et slikt nettsted som kilde.

Skjermbilde 2013-06-25 kl. 22.53.48

Felles for Krudtaa, Tvedt og Johansen er et ganske ekstremt oppheng i Bilderberger- og relaterte konspirasjonsteorier (se under) – et ”oppheng” de for øvrig deler med ekstreme islamister. Her er mange forbindelseslinjer mellom folk med ekstrem meninger. Det er ikke utilbørlig samrøre å påpeke at disse forbindelsene og likhetene faktisk finnes.

Vrøvl 3: ”Krudtaa har aldri fremmet antisemittiske påstander”

Jasså? Selv om hans egne skrivierier overflatisk sett ikke inneholder jødefiendtlige utsagn er han ekstremt pågående, for ikke å si aggressiv, i sin promotering av antisemittiske konspirasjonsteorier, teorier som for en stor del kommer fra ytterste høyre i USA. Selv om Krudtaa i sine skriverier er flink til å strippe konspirasjonsteoriene for antisemittiske uttrykk er det lett å gå til kildene.  Jeg anbefaler leserne å gjøre det, og se hva Krudtaa egentlig promoterer. Det gjelder påstander om den amerikanske sentralbanken, om den såkalte Bilderberger-gruppen, og om FNs Agenda 21.

Første påstand er at den amerikanske sentralbanken Federal Exchange (Fed) ble kuppet av private interesser ved opprettelsen i 1913.

Skjermbilde 2013-06-12 kl. 12.04.22

Dette er en antisemittisk konspirasjonsteori, fordi de interessene som ble påstått å kuppe Fed i all hovedsak var jødiske, anført av familien Rotschild. Årsaken til at teorien er populær er at det (selvsagt) er mange flinke jødiske bankfolk i USA, og at den store depresjonen på trettitallet ble fulgt av nazistiske og andre antijødiske kampanjer mot Fed og bankfolk i sin alminnelighet, og jødiske bankfolk i særdeleshet. Man kuppet en i og for seg populær sak (motvilje mot myndigheter og rikfolk) og gjorde det til en kamp mot jøder. Dette er fortsatt meninger som Tore B. Krudtaa støtter seg til. Tips: gå inn på de youtube-videoene Krudtaa ustanselig lenker til (se skjermbildet), og se hvem som kommenterer og hva som skrives. Dette er ikke akkurat norske høyremeninger. Dette er amerikansk ytrehøyre. Det går i anti-føderalisme, anti-globalisme, også ispedd ikke så rent lite anti-semittisme.

Hele denne konspirasjonsteorien er selvfølgelig det rene pølsevev, for Fed er, som andre sentralbanker, ikke privatkontrollert.  Styret og ledelsen er offentlige tjenestemenn, og selv om organisasjonen er forskjellig fra europeiske sentralbanker (og Norges Bank) er rollen og funksjonen likevel i hovedsak den samme. Presidenten har en viss makt over Fed og utnevner sjefen, men som i Europa mener man i USA at man er best tjent med at sentralbanken opererer uavhengig, men etter en fast instruks, og ikke overstyres av den utøvende makt. Dette prinsippet er blant de få ting demokrater og republikanere er enige om! Deler av den europeiske og norske venstresiden er – selvsagt ut fra en helt annen argumentasjon – kritisk til en så sterk uavhengighet for sentralbanken, men det blir en helt annen diskusjon, som ikke vedkommer temaet i denne bloggen.

Krudtaas skriverier tyder for øvrig på at han på ramme alvor mener at en stat kan løse sine økonomiske problemer ved å trykke penger. Potensialet for en meningsbærende dialog om finanspolitiske emner med Krudtaa synes derfor å være begrenset.

Mer informasjon om Feds faktiske historie, roller og organisasjon, og om de antisemittiske komponentene i denne konspirasjonsteorien kan man bl.a. finne her.

Andre påstand gjelder FN´s Agenda 21

Skjermbilde 2013-06-11 kl. 09.44.37

Agenda 21 er opprinnelig utviklet på FN´s Rio-konferanse i 1992. Mange vil kjenne igjen slagordet ”tenk globalt – handle lokalt”. Poenget er hvordan globale problemer krever noe av oss alle, krever global overstyring av f. eks. utslipp av klimagasser og angrep på biodiversitet, med konsekvenser på lokalplanet over hele kloden.  Dette er en utfordring til alle verdens lokalsamfunn om å handle lokalt – til å lage sin «Lokal Agenda 21» handlingsplan (LA 21).

Motstand mot FNs Agenda 21er en konspirasjonsteori på ytre høyre fløy i USA, som går på skepsis mot FN og internasjonalt samarbeid,  særlig samarbeid på miljøområdet. Antisemittisme er en viktig del av denne konspirasjonsteorien, siden amerikansk ytrehøyre tradisjonelt har betraktet jødene som agenter for internasjonalisme og ”kollektivisme”. Mer om dette her:

Man skulle kanskje tro at Krudtaa som påstått miljøaktivist var positiv til Agenda 21? Men nei, han promoterer i stedet amerikansk ytrehøyres skepsis mot alt globalt samarbeid i det hele. Her avslører Krudtaa at hans påståtte ”miljøaktivisme” umulig kan stikke dypt. Han er en typisk høyrevridd konspirasjonsteoretiker, som betrakter alle former for internasjonalt samarbeid som suspekt, også samarbeid om store globale miljøproblemer. Alene av denne grunnen bør seriøse naturvernere unngå samarbeid med Krudtaa. Klimapolitikk som ikke går over landegrensene er som kjent verdiløs. Igjen, gå gjerne inn på Krudtaa´s Youtube-lenker, se hvem som skriver og hva de skriver. Krudtaa lenker rett inn i det mørkebrune amerikanske ytrehøyre, med borgerbevæpning, innvandrerfiendtlighet og antisemittisme.

Tredje påstand gjelder den såkalte Bilderberger-gruppen, som Krudtaa er ekstremt opptatt av.

Bilderberger-gruppen, er en forsamling av verdens ledende politikere og industriledere, som møtes uten presse til stede. Det påstås å være antidemokratisk, og lukketheten er selvsagt en magnet på konspirasjonsteoretikere av alle slag. Møtene har tiltrukket seg en egen ”fringe” – en off-Bilderberg-kultur som har atskillig underholdningsverdi, og aldeles ikke er uten humor.

Men møtene har også inspirert anti-globalister av den mer brunstripede sorten, Og de antisemittiske spekulasjonene er her også. Her har det hjemlige Nyhetsspeilet en rolle, og Krudtaa dilter villig med, uten å protestere mot omgivelsene.

La oss tenke litt, hva vil det si å være antidemokratisk? At ledende folkevalgte politikere deltar på lukkede møter er ikke i seg selv noe å kritisere. Alle samtaler trenger ikke foregå i åpne rom. Politikere skal måles på det de faktisk går inn for, og klarer å gjennomføre, ikke på absolutt alle samtaler de er med på. Om det er et effektivt virkemiddel at Jens snakker fortrolig med Vladimir og Angela, kan diskuteres, men det er en kjennsgjerning at ikke alle samtaler er mulig i nærvær av journalister. Det må også være rett å respektere folkets valg av sine representanter. Sjekk så Krudtaas påstander om folkevalgte politikere.

Skjermbilde 2013-06-12 kl. 12.05.34

Han er tilhenger av å gi folkevalgte politikere ”en skotupp i rævva”, tydeligvis aldeles uavhengig av hvor mange som stemmer på dem. Her er et solid utvalg av politikerhat. Det går mest ut over Arbeiderpartiet (et fellestrekk hos alle høyreekstreme og konspirasjonsteoretikere), men jammen får Erna og Siv sin andel av det også! Moralen er: hvis folk ikke stemmer slik Tore B. Krudtaa vil, burde de egentlig bli overstyrt. Selv om de aller fleste stemmer på noe Tore B. Krudtaa ikke vil ha.

Genmodifiserte organismer – ikke bare Monsanto

Hvorfor jeg er bekymret over Krudtaa? Ikke fordi en person som ser konspirasjoner overalt truer med endeløse nettkampanjer og anmeldelser. Å bli skjelt ut av høyreekstreme koster meg lite. Derimot: jeg er oppriktig bekymret over at konspirasjonsteoretikere er i ferd med å kuppe viktige deler av den norske miljøbevegelsen, og i særlig grad kampen mot firmaet Monsanto.  Miljøvern er viktig, og motstanden mot Monsantos forretningsmetoder deler jeg, selv om jeg ikke deler Krudtaas og andres religiøse motstand mot GMO-bruk i enhver sammenheng.  Min egen motstand mot Monsanto er begrunnet i to forhold: (1) frømonopoler basert på GMO-frø er farlig for matvaresikkerhet og biodiversitet, og (2) det globale forbruket av plantevernmidler bør ned, og ikke opp. Dette er viktige miljøsaker, som ikke bør blandes sammen med motstand mot GMO-teknologi som sådan.

Skjermbilde 2013-06-12 kl. 13.17.48

Krudtaas motstand synes å være fundamentert i en religiøs og fundamentalistisk motvilje mot  GMO-er i enhver sammenheng. Dette blir vanskelig, for ikke å si umenneskelig, å forsvare overfor f. eks. diabetikere, som vil måtte ta til takke med svine- eller storfeinsulin i stedet for humant insulin produsert ved hjelp av GMO-teknologi, eller overfor f. eks. egg-allergikere som ikke vil få tilgang til vaksiner – fordi disse ikke kan bruke vaksiner produsert i hønseegg. GMO-teknologi kan her gi renere og tryggere produkter, basert på vaksiner produsert av GMO-bakterier. For diabetikere vil forskjellen bety vesentlig bedre livskvalitet, særlig i sen livsfase, og økt livslengde. Som kjent er diabetes (både type I og II) gjerne fulgt av alvorlige senskader etter lang tids sykdom, ofte med blindhet og amputasjoner som følge. GMO-basert teknologi kan delvis avhjelpe dette, sammen med andre nyvinninger. Krudtaas motstand mot medisinsk, teknologisk og naturvitenskapelig mainstream er parret med en sterk motvilje mot Human-Etisk Forbund, og særlig kampanjen Ingen Liker å Bli Lurt (ILÅBL) – en sterk motstand som deles med resten av det ekstreme alternativmedisinske miljøet rundt Kilden/I Lyskilden

Skjermbilde 2013-06-12 kl. 13.18.40

Krudtaa prøvde å trolle Wikipedias artikler om GMO, med konspirasjonsbaserte og uvitenskapelige referanser, kombinert med alt annet enn objektiv holdning til temaet, slik Wikipedia krever. Han er i dag utestengt fra alt arbeid med å redigere Wikipedia, etter gjentatte advarsler – se denne posten fra “Skepsisforumet” 20. mars 2013: Skjermbilde 2013-06-17 kl. 11.41.22

Han trakk seg også fra ”Skepsisforumet”, etter gjentatte ganger å ha sitert ”vitenskapelige undersøkelser” som medlemmene raskt fant ut ikke holdt vitenskapelig mål. Det er som kjent den slags konstruktiv vitenskapskritikk man dyrker i Foreningen Skepsis og tilliggende nettsamfunn (som vel og merke ikke må forveksles med foreningen selv), og Krudtaa falt fort gjennom. Nå omtaler Krudtaa nærmest konsekvent alle sine meningsmotstandere som ”pseudo-skeptikere” – det er i hans egne øyne antakelig kun han selv som er den rette skeptiker! Krudtaas virksomhet kan oppsummeres som “cherry-picking” – han plukker de undersøkelsene som samsvarer med hans eget forutbestemte syn, og avviser alle andre undersøkelser som irrelevante eller korrupte. Det blir lite objektiv vitenskap av slikt.

Krudtaa og vaksiner

Krudtaas vaksinemotstand er et kapittel for seg selv. Han mener åpenbart at den engelske legen og forskeren Andrew Wakefield er en slags Ibsensk Dr. Stockman – forfulgt av sannhetsfornektere.  Wakefield påsto i sin tid at det var en sammenheng mellom autisme og MMR (meslinger, røde hunder, kusma)-vaksine. Det skapte mye ubegrunnet angst og skyldfølelse blant foreldre. Mange turde ikke vaksinere. Mange foreldre til autistiske barn lurte på om de selv hadde ”skyld” – for mange av barna som ble autister var jo faktisk vaksinert!  Samtidig har vi sett meslingutbrudd i uvaksinerte grupper. Meslinger er for de fleste en uskyldig barnesykdom, men den kan i noen tilfeller gi alvorlige betennelser i sentralnervesystemet, med død eller livsvarige og alvorlige hjerneskader som resultat. En betydelig andel av mentalt retarderte i Europa før vaksinens tid hadde meslinger som årsak. Røde hunder kunne føre til abort eller store misdannelser hos fostre hvis mor fikk det under svangerskapet, kusma kunne føre til sterilitet hos menn.

Studien var i utgangspunktet statistisk svak. Verre var det at det ble oppdaget alvorlig juks. Barna som var med i studien hadde allerede symptomer på autisme – før vaksinasjonen,  og barna var utsatt for smertevoldende forsøk uten tillatelse, helt i strid med lovverket. Wakefield hadde også økonomiske interesser i et konkurrerende vaksinekonsept, noe han ikke opplyste om, i seg selv et eksempel på uetisk forskning. I dag er det bevist at det ikke finnes noen statistisk sammenheng mellom autisme og MMR-vaksine. For alle med snev av naturvitenskapelig skolering vil dette si at vaksinen ikke har forårsaket autisme. Wakefield-saken er en av de største skandaler i legevitenskapens historie – den likner på den norske Sudbø-saken, men er kanskje enda verre. Wakefield er fradømt sin legetittel, og hans publikasjoner er offentlig annulert. Stort mer ydmykende kan det ikke bli.

Likevel har Wakefield heltestatus blant mange fanatiske vaksinemotstandere. Også hos Krudtaa, som forsvarer han med påfallende fanatisme. Krudtaas argumentasjon til støtte for Wakefield er av det virkelig forvirrede slaget, der han er innom alle mulige andre vaksiner og øvrige forhold han ikke liker her i verden – uten snev av relevans for verken MMR-vaksinen for barna som ble vaksinert, eller for autisme. I et debattinnlegg i Nationen nylig ”frikjente” han Wakefield, og en enkel analyse av underlagsmaterialet viste at det pekte til en eneste referanse – en svensk antivaksine-nettside, som igjen pekte til en eneste vitenskapelig artikkel om tarmbakterier hos autister – fullstendig uten tilknytningspunkter til MMR-vaksinestudier! Artikkelen er av utmerket kvalitet -står i et svært anerkjent tidsskrift (PLOS One – jeg er forøvrig selv referee i tidsskriftet) – og har absolutt ingen verdens ting å gjøre med autisme og/eller MMR-vaksine. Krudtaa viser til en referanse som ikke har noe å gjøre med det han påstår, og satser åpenbart på at leseren ikke gidder å sjekke. Eller har han sjekket selv? For sikkerhets skyld dupliserte Krudtaa sin forvirring i en artikkel i Dagsavisen Nye meninger. Jeg anbefaler folk  lese kommentarene – Christian Moe og Tor J. Næss oppsummerer galskapen i Krudtaas innlegg.

Krudtaas naturfaglige forståelse er altså fullt på høyde med hans evne til kritisk analyse av konspirasonsteorier fra amerikansk ytrehøyre. En gjennomgang vil kreve minst en egen blogg, men vil kjede de fleste lesere. Vi kan konkludere med at elementær human immunologi og mikrobiologi åpenbart er emner utenfor Krudtaas fatteevne.

Krudtaa støtter ekstrem nettmobbing

Kjære leser, du har nå sett dokumentasjon på at Krudtaa støtter seg til tankegods fra den ekstreme høyresiden. Han har også nylig uttrykt støtte til ekstreme trusler og seksualisert trakassering av meningsmotstandere på nett. I Bergens Tidende hadde sjefsredaktør Gard Steiro nylig en kommentarartikkel der han blant annet nevnte en norsk “nettskribent” som hadde blitt omtalt i en artikkel av en ung kvinnelig journalist i samme avis. Skribenten hadde ikke likt å bli omtalt som “nettmobber”, og hadde sendt truende mailer til redaktøren, med krav om fjerning av artikkelen. Steiro og journalisten viste integritet, og artikkelen står der ennå. Det avstedkom en blogg (nå fjernet fra nettet) der journalisten ble omtalt som en “klamydiainfisert sklie” som kom seg fram her i verden ved å tilby seksuelle tjenester overfor sin sjef.

Krudtaas kommentar (synlig i kommentarfeltet til Steiros artikkel) var: “Jeg har også full forståelse for hvorfor (bloggerens navn)  opprettet et blogg-innlegg på denne kvinnelige BT-journalisten som du ikke vil nevne ved navn. Det har seg faktisk slik at personer kan reagere når journalister tar seg friheter til å skrive negativt om en person, og tar seg friheter til å fremstille en sak kun fra en side. I det tilfelle jeg snakker om handlet det om at denne BT-journalisten ikke hadde giddet å snakke med (bloggerens navn) før hun valgte å publisere ‘preiket’ sitt. Denne BT-journalisten gjorde akkurat samme tabbe som Gard Steiro gjør her i sin artikkel, nemlig å fremstille en sak kun fra en side.”

Vi kan altså konkludere at Tore B. Krudtaa ser på trusler og grov offentlig trakassering av seksuell karakter, som et adekvat tilsvar på politisk kritikk. Det er en tradisjon som har dype røtter i den europeiske fascismens historie. For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at forskeren som er omtalt i Steiros artikkel er meg. Av hensyn til en pågående rettslig prosess har jeg derfor anonymisert bloggeren Steiro omtaler. Krudtaa har i etterkant av denne saken omtalt meg – og Steiro – i krenkende former på en anonym hetseblogg drevet av den ekstreme nettmobberen og antivaksineaksjonisten Dag Fallet. Foranledningen for denne bloggen var at jeg gjorde Fallet oppmerksom på at navngitte personer ble beskyldt for å være såvel pedofile som nekrofile i kommentarer på hans egen (offisielle) blogg, og at Fallet sannsynligvis ville kunne dømmes for grove ærekrenkelser. Fallet trakk forøvrig de mest ekstreme beskyldningene etter press fra bl.a. meg, men har i etterkant med suveren frekkhet (se foregående lenke) latt som disse beskyldningene aldri har eksistert, og at han  er en forfulgt uskyldighet, trass i at hele seansen ble skjermdumpet i “Tøvsugerens” blogg.  Dag Fallets øvrige bloggervirksomhet kan stort sett oppsmummeres i at han prøver å fremstille Human-Etisk Forbund og Foreningen Skepsis som pedofile og voldelige sekter, noe som ikke ser ut til å affisere Krudtaa som begeistret kommenterer, øyensynlig etter å ha funnet støtte et sted. Nettmobbere eller antisemitter, slikt er ingen hindring for Tore B. Krudtaa! Han har laget sin egen hetseblogg også, inne på monsanto.no. Der skriver han bl.a. utførlig hvordan han ringte min arbeidsgivers informasjonsavdeling og prøvde å kjøpe et bilde av meg (helt sant, jeg har sjekket med vår informasjonsdirektør!). Han fikk selvsagt nei, og ble en snakkis på min arbeidsplass, om enn ikke på den måten han selv hadde trodd.

Krudtaa prøver seg som grønn politiker

Trass sitt engasjement på Norgespartiets nettsider ble Krudtaa nominert på 10. plass til Miljøpartiet De Grønnes liste i Vestfold ved Stortingsvalget i 2013. Antakelig var dette en arbeidsulykke i et lite parti, som er avhengig av en del listefyll. Vestfold har bare sju mandater, så han blir neppe stortingsmann.

Dette ble raskt pinlig for partiet, som nå i praksis har tatt offentlig avstand fra ham, på en overraskende og rosverdig resolutt måte. Mer om dette kommer i nær framtid.

Krudtaa angriper kritikeres ytringsfrihet

Mer om dette vil komme.

 

Tilfellet Krudtaa – konklusjon

For å si det som det er: Krudtaa gjør en god jobb – for Monsanto. Han skremmer enhver reflektert og skeptisk innstilt person fra å delta i en kampanje mot Monsanto som ellers kunne ha vekket sympati og ønske om deltakelse. Å gi ham kred for Monsanto-arbeidet er umulig fordi det samtidig blir en aksept av Krudtaas åpenlyse støtte til ekstreme holdninger. Krudtaa har ved sin fullstendig ukritiske bruk av konspirasjonsteorier fra ytterste høyrefløy, til dels med antisemittiske komponenter, vist seg svært lite egnet til å fronte såvel kritikken av Monsanto som andre miljøsaker. Jeg håper inderlig at mer seriøse miljøaktivister klarer å dytte ham vekk fra rampelyset.

Advertisement

7 thoughts on “Tore B. Krudtaa og de høyreekstreme konspiranoide

 1. kurt oddekalv

  Øivind Bergh er en oppblåst selvdiggende fjott. Totalt blottet for selvinnsikt og kompetanse. i tilleg er han en av de mest korrumperte oppdrettselskere som har fått innpass i noen snevre forskningsmiljøer!

  Reply
  1. Øivind Enger

   Når det gjelder oppblåsthet og selvdigging er det vel få som overgår Oddekalv. Selvinnsikt og kompetanse har heller aldri vært det første jeg tenker på når jeg hører navnet hans. Jeg husker at han i en diskusjon med meg i BT for noen år tilbake hevdet at forskjellen på ppt og ppb bare hadde akademisk interesse! En mann som lar forurensende industri være i fred bare de kjøper en dyr båt til ham og den fjollete organisasjonen hans bør vel heller ikke snakke om å være korrupt. Øivind Berghs kompetanse har Oddekalv ingen forutsetninger for å kunne vurdere.

   Reply
  1. oivindb Post author

   Jeg godtok denne kommentaren for å vise hvor tolerant jeg er.
   Når noen kaller seg “The Truth” og omtaler meg som “den kjente nynazisten” – vel det er slikt man får når man skriver om de høyreekstreme og konspiranoide

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s